www.seyranfizik.narod.ru

Lənkəran r/n Boladi kənd 1 sayli orta məktəbin Fizika-Informatika müəllimi SEYRAN HEYDƏR OĞLU ƏLIYEV|| ANA SƏHİFƏ || ALİMLƏR || QANUNLAR || TƏCRÜBƏLƏR|| ANİMASİYALAR||
seyran SEYRAN
Onlayn Test Özünü yoxla
Test1|| Test2 Bərabərtəcilli hərəkət|| Test3|| Test4||
www.seyranfizik.narod.ru   Test 2.Bərabərtəcilli hərəkət


 1. Bərabərtəcilli hərəkətdə baslangic surəti 2 dəfə artirsaq ,tormoz yolu necə dayisər?

  2 dəfə artar.
  2 dəfə azalar
  4 dəfə artar
  4 dəfə azalar

 2. Təcili 2 m/san2 olan cisim I V- cü saniyədə necə metr yol gedər?

  7 metr
  5 metr
  9 metr.
  16 metr .

 3. Təcilli hərəkətdə zamani iki dəfə artirsaq ,cismin getdiyi yol necə dəyişər?

  4 dəfə azalar
  16 dəfə azalar
  16 dəfə artar
  4 dəfə artar.

 4.  Qrafiki verilmiş hərəkət üçün orta sürati tapın:.

    7,5 m/san
  3.5 m/san
  15 m/san.
  10 m/san.

 5. Qrafikin hansi hissəsindəa hərəkət yeyinləşən hərəkətdir?

  Yalnız 1-2
  Yalnız 2-3
  1-2 və 4-5
  1-2 və 3-4.

 6. Təcilin vahidi nədir?

  m/san.
  metr.
  m/san2.
  san/m.

 7. M cismin kütləsi, F qüvvə t zamandır. F t / M  hansı kəmiyyətə uygundur?

  Yol
  Həcm.
  Kütlə.
  Sürət;.

 8. Cismin harakat sürəti 3 dafa artarsa,təcilli hərəkətdə yol necə dəyişər? .

  9 dəfə artar.
  3 dəfə artar.
  9 dəfə azalar.
  3 dəfə azalar .

 9. Sərbəst düşən cisim axrıncı saniyədə 35 m yol gedir. Cisim hansı hündürlükdən d¨şmüşdür?

  45 m.
  80 m.
  60 m.
  125 m.

 10. Sərbəst düşən cismin yerə atan anda sürəti 50 m/san. oldu.O hansı hündürlükdən düşm¨şdür?

  125 m.
  80 m.
  50 m.
  250 m

 11. Sərbəst düşən cisim son iki saniyədə 60 m yol getmişdir. O hansı hündürlükdən düşmüşdür? .

  80 m.
  60 m.
  360 m.
  240 m.

 12. Cisim bərabər təcilli hərəkət edərək sürətini 30 m/san.dən 50 m/san. kimi artırdı.Orta sürəti tapın

  30 m/san.
  80 m/san.
  20 m/san.
  40 m/san.

 13. Cisim bərabər təcilli hərəkət edərək 4 san. ərzində sürətini 30 m/san.-dən 50 m/san. kimi artırdı.Cismin getdiyi yolu tapın. ?

  320 m.
  160 m.
  80 m.
  60 m.

 14. V = 5 - 0,2 t kimi verilən hərəkət neçə saniyə davam edər?.

  12,5 san.
  25 san.
  10 san.
  0,04 san.

 15. Şaquli yuxarı 40 m/san. sürətlə atılan cisim neçə saniyədən sonra yerə düşər?.

  4.
  2
  8.
  6

 16. Şaquli yuxarı atılan cisim 12 san yerə düşdü. Onun atılma sürətini tapın

  10 m/san.
  20 m/san.
  60 m/san.
  120 m/san.


    -->


Используются технологии uCoz
Bu səhifədəki testlər
www.physicm.narod.ru saytından götürülmüşdür